Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2009

khẳng định xấu - đẹp dựa vào đâu?

Choa nghĩa đen đi trước dễ hỉu :sofunny: : mỗi ngừ 1 vẻ, có người nghĩ bạn xấu như ma :shock2:nhìn thấy ớn, mà có người lại nghĩ bạn đẹp như 1 thiên thần. Chiện đó là bt, mỗi ngừ 1 ý kiến, vẻ đẹp có nhìu ngừ ví voan là mắt toa mũi nhỏ....mỏ khủng bố :sofunny:, giỡn thui, mỏ đỏ hay mỏ nhỏ thì tớ ko rõ, nhưng có nhìu bạn mắt hí lẹp lém, cho nên, cái này đc gạch bỏ nà vừa. Nói tới 1 vẻ đẹp châu á thì nên nhắc tới chị Lâm [hoa hậu thế giới chứ ko phải bà lâm hh vn đâu, tại mì tớ ghét pà ếy nhắm :thanks: :thanks:]. Chị Lâm mang 1 vẻ đẹp...hong biết gì để tả nun ý :)2theo tớ, chị í vừa thuần khít, trong sáng mà giản dị nữa. nói chung nà đẹp toàn dzien^. .Tóm nại đẹp thì đẹp, xấu thì xấu, nhưng ai cũng thích đẹp hết, để chi? để..........hoy, cái này bạn tự giải đáp nhớ :sofunny:. Ếy nà cái vẻ đẹp theo nghĩa đen, cài nghĩa trắng đêy :